Loading...

gnelcss


LİNK ÖZELLİKLERİ
a:link Linkin, sayfa açıldığında tıklanmadan veya ümleç üzerine getirilmeden önceki durumudur.
a:hover : Linkin imleç üzerine getirildiğindeki durumudur.
a:active : Linkin tıklandığı andaki durumudur.
a:visited : Linkin tıklandıktan sonraki durumudur.


BİÇİMLENDİRME:

color : Linkin rengini belirler.
background-color : Linkin zemin rengini belirler.
background-image : Linkin zeminine resim ekler(Bu animated-gif de olabilir.)
text-decoration : Linkin altının,üstünün vs. çizgili olup olmayacağını belirler.
font-weight : Yazının kalınlık veya inceliğini belirler.
border : Linkin etrafına kenarlık ekler.
display : Linki içeren hücre , satır vb. istenilen alanın seçilmesini sağlar.

LİSTE ÖZELLİKLER
disk : Liste biçiminin disk (içi dolu daire) şeklinde olmasını sağlar.
circle : Liste biçiminin çember şeklinde olmasını sağlar.
square : Liste biçiminin kare olmasını sağlar.
decimal : Liste biçiminin rakamlardan oluşmasını sağlar.
lower-roman : Liste biçiminin i,ii,iii gibi küçük roma rakamlarından oluşmasını sağlar.
upper-roman : Liste biçiminin I,II,II gibi büyük roma rakamlarından oluşmasını sağlar.
lower-alpha : Liste biçiminin a,b,c şeklinde küçük harf olmasını sağlar.
upper-alpha : Liste biçiminin A,B,C şeklinde büyük harf olmasını sağlar.
none : Listenin simgesiz olmasını sağlar.
inside : Listenin ikinci satırının en soldan başlamasını sağlar.
Outside : Listenin ikinci satırının ilk satır ile aynı yerden başlamasını sağlar.
list-style-image : Liste biçiminin resim olmasını sağlar.

KATMAN ÖZELLİKLERİ
position : Katmanın yerinin belirlenmesini sağlar.
absolute : Katmanın yerinin pencere esas alınarak belirlenmesini sağlar.
relative : Katmanın yerinin bir önceki katman esas alınarak belirlenmesini sağlar.
static : Katmanın yerinin sabit olarak (Varsayılan olan sol üst köşe) belirlenmesini sağlar.
top : Katmanın üstten ne kadar aşağıda olması gerektiğini belirler.
left : Katmanın soldan ne kadar içeride olması gerektiğini belirler.
width : Katmanın genişliğinin ne kadar olacağını belirler.
height : Katmanın yüksekliğinin ne kadar olacağını belirler.
overflow : Katmanın belirtilen yükseklik ve genişliğe sığmayan kısmına ne olacağını belirler.
auto : Otomatik olarak belirlenir.
scroll : Kaydırma çubuğu ekleyerek görünmesini sağlar.
visible : Katmanı belirtilen boyutların dışına taşırarak sığmayan yerlerin görünmesini sağlar.
hidden : Sığmayan yerleri gizler.
visibility : Katmanın görünebilirlik ayarını yapar.
visible : Katmanın görünür olmasını sağlar.
hidden : Katmanı gizler.
z-index : Katmanların alttan üste doğru hangi sıra ile gösterileceğini belirler.1 değeri katmanın en altta olacağını belirtir.


FONT ÖZELLİKLERİ
font-family : Yazı türünü belirler.(Arial , Verdana gibi.)
font-style : Yazının normal veya sağa eğik olmasını sağlar.
font-variant : Yazının normal veya tümünün büyük harflerden oluşmuş olmasını sağlar.
font-weight : Yazının kalınlık-inceliğini belirler.
font-size : Yazının büyüklüğünü belirler.

TEXT ÖZELLİKLERİ
word-spacing : Kelimeler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler.
letter-spacing : Harfler arasında bırakılacak boşluğu boşluğu belirler.
text-decoration : Kelimenin altının , üstünün vs. çizili olup olmayacağını belirler.
underline : Kelimenin altının (Satır altından) çizili olmasını sağlar.
overline : Kelimenin üstünün (Satır üstünden) çizili olmasını sağlar.
line-through : Kelimenin ortasından çizili olmasını sağlar.
blink : Kelimenin yanıp sönmesini sağlar.
vertical-align : Metnin yatay olarak nasıl hizalanacağını belirler.
text-transform: Kelimelerin büyük harf veya küçük harflerden oluşmasını sağlar.
capitalize : Kelimelerin ilk harflerinin büyük olmasını sağlar.
uppercase : Kelimelerin bütün harflerinin büyük olmasını sağlar.
lowercase : Kelimelerin bütün harflerinin küçük olmasını sağlar.
none : Kelimelerin orjinal metindeki gibi olmasını sağlar.
text-align : Metnin dikey olarak nasıl hizalanacağını belirler.
left : Metni sola yaslar.
right : Metni sağa yaslar.
center : Metni ortalar.
justify : Metni iki yana yaslar.
text-indent : Metnin ilk satırının soldan ne kadar içerden başlayacağını belirler.
line-height : Satırın yüksekliğini ayarlar.(Yüksek değer verildiğinde satırlar arasındaki boşluk artar.)
first-line : Metnin ilk satırının biçimlendirilmesini sağlar.
first-letter : Metnin ilk harfinin biçimlendirilmesini sağlar.

İMLEÇ ÖZELLİKLERİ

crosshair : İmlecin artı işareti şeklinde olmasını sağlar.
auto : İmlecin metinde dikey çizgi ,boş alanda normal ok şeklinde olmasını sağlar.
default : İmlecin hem metinde hem de boş alanda normal ok şeklinde olmasını sağlar.
hand : İmlecin linkte olduğu gibi el şeklinde olmasını sağlar.
move : İmlecin taşıma işareti şeklinde olmasını sağlar.
ne-resize : İmlecin sağa yatık normal ok olmasını sağlar.
nw-resize : İmlecin sola yatık normal ok olmasını sağlar.
se-resize : İmlecin yukardan aşağı doğru ve sağa yatık normal ok olmasını sağlar.
sw-resize : İmlecin yukardan aşağı doğru ve sola yatık normal ok olmasını sağlar.
n-resize : İmlecin aşağıdan yukarıya doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
s-resize : İmlecin yukardan aşağı doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
w-resize : İmlecin sola doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
e-resize : İmlecin sağa doğru ince ok şeklinde olmasını sağlar.
text : İmlecin hem metinde hem de boş alanda metinde olduğu gibi görünmesini sağlar.
wait : İmlecin meşgul animasyonuna dönüşmesini sağlar.
help : İmlecin yardım-soru işaretine dönüşmesini sağlar


ZEMİN ÖZELLİKLERİ

background-color : Zeminin rengini belirler.
#color : Renk adı.
transparent : Zeminin saydam olmasını sağlar.
background-image : Zemine resim yerleştirilmesini sağlar.
url : Zemine yerleştirilen resmin adresi.
background-repeat : Zemine yerleştirilen resmin nasıl yayılacağını belirler.
repeat : Resmin bütün zemine yayılmasını sağlar.
repeat-x : Resmin sol-üstten sağ-üste doğru yayılmasını sağlar.
repeat-y : Resmin sol-üstten sol-alta doğru yayılmasını sağlar.
no-repeat: Resmin yayılmadan orjinal boyutuyla görünmesini sağlar.
background-attachment : Zemindeki resmin , sayfa kaydırma çubuğuyla hareket ettirildiğindeki durumunu belirler.
scroll : Sayfa hareket ettirildiğinde zeminin de kaymasını sağlar.
fixed : Sayfa kaydırılsa da zeminin sabit kalmasını sağlar
background-position : Zemindeki resmin istenilen şekilde yerleştirilmesini sağlar.
top : Resmi yukarı yerleştirir.
center : Resmi ortalar.
bottom : Resmi aşağı yerleştirir.
left : Resmi sola yerleştirir.
right : Resmi sağa yerleştirir.
...px : Resmin soldan istenilen ölçüde içerde olmasını sağlar.


TABLO ÖZELLİKLERİ
margin : Tablo ile pencerenin kenarları arasında bırakılacak boşluğu belirler.
margin-top : Tablo ile pencerenin üst kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.
margin-right : Tablo ile pencerenin sağ kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.
margin-bottom : Tablo ile pencerenin alt kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.
margin-left : Tablo ile pencerenin sol kenarı arasında bırakılacak boşluğu belirler.

padding : Tablo kenarları ile tablo içeriği (Yazı vb.) arasında bırakılacak boşluğu belirler.
padding-top : Tablonun üst kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.
padding-right : Tablonun sağ kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.
padding-bottom : Tablonun alt kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.
padding-left : Tablonun sol kenarı ile tablo içeriği arasında bırakılacak boşluğu belirler.

border : Tablonun kenarlarının şekillendirilmesini sağlar.

border-top : Tablonun üst kenarının şekillendirilmesini sağlar.
border-left : Tablonun sol kenarının şekillendirilmesini sağlar.
border-bottom : Tablonun alt kenarının şekillendirilmesini sağlar.
border-right : Tablonun sağ kenarının şekillendirilmesini sağlar.

border-width : Tablonun kenarlarının kalınlığını belirler.
border-top-width : Tablonun üst kenarının kalınlığını belirler.
border-right-width : Tablonun sağ kenarının kalınlığını belirler.
border-bottom-width : Tablonun alt kenarının kalınlığını belirler.
border-left-width : Tablonun sol kenarının kalınlığını belirler.

border-style : Tablonun kenarlık türünü belirler.
border-top-style : Tablonun üst kenarlık türünü belirler.
border-right-style : Tablonun sağ kenarlık türünü belirler.
border-bottom-style : Tablonun alt kenarlık türünü belirler.
border-left-style : Tablonun sol kenarlık türünü belirler.

border-color : Tablonun kenarlarının rengini belirler.
border-top-color : Tablonun üst kenarının rengini belirler.
border-right-color : Tablonun sağ kenarının rengini belirler.
border-bottom-color : Tablonun alt kenarının rengini belirler.
border-left-color : Tablonun sol kenarının rengini belirler.

color : Tabloda geçen metnin rengini belirler.
width : Tablonon genişliğini belirler.
height : Tablonun yüksekliğini belirler.


NOT : Başlık "TABLO" olarak verildi Ancak bu nitelikler başta TD , TR , TH vs. olmak üzere hemen her etiket için kullanılabilir.CSS' yi özel kılan da zaten bu...


KAYDIRMA ÇUBUĞU ÖZELLİKLERİ

scrollbar-face-color : Kaydırma çubuğunun yüzey rengi , aynı zamanda zemini de etkiliyor.
scrollbar-base-color : Kaydırma çubuğununun sol ve üst kenarlıklarını çizgi halinde kaplıyor.
scrollbar-shadow-color : Sağ ve alt kenarlıkların gölge rengi.
scrollbar-highlight-color : Sol ve üst kenarlıkların gölge rengi,aynı zamanda zemini de etkiliyor.
scrollbar-arrow-color :Yön oklarının rengi

Örnek Sokak 1a, 12345 Örnekşehir
+90 1234567890